איחסון אתרים
חייג חינם אחסון אתרים | צור קשר | אודות | תמיכה |
איחסון אתרים איחסון אתרים
אתרים לדוגמא איחסון אתרים הזמנות איחסון אתרים רישום דומיין אחסון אתרים מוצרים אחסון אתרים שרותים אחסון אתרים חנות וירטואלית אחסון אתרים קידום אתרים אחסון אתרים אחסון אתרים

תנאי שימוש

תמיכה

הסכם קבלת שרותים
הסכם קבלת שירותים
 
הסכם זה נערך בין חברת לוגייט טכנולוגיות ("להלן החברה") המספקת שירותי אחסון אתרים ואפליקציות אינטרנט. לבין מקבל השירותים להלן ("הלקוח") המעוניין בשירותים אילו.
 
1. שימוש בשרת
1.1 החברה תספק שירותי אחסון ו/או פיתוח אתר אינטרנט ללקוח.
1.2 החברה תספק ללקוח את השירותים על בסיס החבילה בה הוא בחר.
1.3 הלקוח ישתמש במשאבים שהוקצו לו בהתאם לחבילה בה. כל חריגה מצד הלקוח הן ביודעין והן בלא יודעין תהווה סיבה להקפאת חשבונו בשרת ו/או סגירה מיידית וללא כל התראה מוקדמת.
1.4 כל ניסיון שימוש לרעה ובכללו החדרת וירוסים ,סוסים טרויאניים ,תוכניות זוללות זיכרון תגרור סגירה מיידית של החשבון.
1.5 כל חריגה מתעבורת הנתונים החודשית שהוקצתה ללקוח תחויב בתשלום נוסף.
1.6 לא תינתן עדיפות בהקצאת משאבי השרת לאף אתר ובשום מקרה.
 
2. תכני האתר
2.1 הלקוח יעלה את תכניו לשרת האינטרנט ויהיה האחראי הבלעדי לכל תביעה משפטית שתבוא,בעקבות תכני האתר.
2.2 החברה לא תהיה אחראית ,במקרה של הפרת זכויות יוצרים מצידו של הלקוח .
2.3 החברה תקפיא את חשבון הלקוח במידה ותתקבל בקשה ממקור משפטי מוסמך ( בכללם חברות המגנות על זכויות יוצרים).
2.4 החברה אינה מתירה הצגה של חומר פורנוגראפי שאינו מאושר ע"י גורמי החוק ,כל הצגה של חומרים מסוג זה תהיה באחריותו הבלעדית של בעל האתר.
2.5 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם לקבציי הלקוח.
2.6 הלקוח יגבה את נתוניו ויהיה האחראי הבלעדי במידה של אבדן נתונים חלקי או מלא.
2.7 החברה אינה מגבה את קבצי הלקוח בשרת ואינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לפגיעה בנתונים ובכללם בסיס הנתונים ,תמונות וכל מדיה דיגיטאלית שברשותו של הלקוח.
 
3. קבלת שירותים
3.1 הלקוח יחויב אחת לחודש ו/או לפרק הזמן בו הוסכם בינו לבין החברה ובאמצעות אמצעי התשלום המקובל בחברה. במידה והמחיר מוצג בדולרים הוא יחושב לפי שער של 4 ש"ח ל דולר.
3.2 החברה מקבלת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ישראכרט ,ויזה ודיינרס.
3.3 החברה לא תקבל תשלום באמצעות כרטיסי אשראי המסופקים ע"י חברות שאינן בהסכם עם חברת לוגייט טכנולוגיות.
3.4 הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי חלקי או מלא בגין כספים ששילם ,במידה ולא עמד בתנאי הסכם ו/או בחר לסיים את התקשרותו עם החברה.
3.5 הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזק שיגרם לו אם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מנפילת השרתים או תקלות תשתית מעבר לעלות התשלום החודשי אותה הוא משלם
3.6 השירותים הניתנים ע"י לוגייט ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS ), לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי לוגייט בגין איכות, יכולת, ציפיות השרות ו /או התאמה לצרכיו.
3.7 בכל מקרה של תקלה טכנית בכללה נפילת שרתים ו/או תקלות תשתית ו/או שיבושים המונעים או משבשים את שירותי חברת לוגייט, בכללם שרותי אחסון האתרים, יציבותם ויכולת הגישה מכל סוג שהיא וכן את שרותי הדואר, שרותי ה FTP והגישה לאתר, תפעל לוגייט באופן סביר לתיקון התקלה מרגע שנודע לה אודותיה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלוגייט אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות ו/או שיבושים המאפיינים שירות טכנולוגי זה.
3.8 לוגייט רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת המערכות, שיפור ושדרוג התוכנות ומערכות התקשורת. לוגייט תפעל כמיטב יכולתה לצמצם פרקי זמן אלו ותשתדל ככל יכולתה לעשות זאת בשעות שבהן ישנן תעבורה מופחתת.
3.9 רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי והרשמים הבינלאומיים.
3.10 לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעהו/או דרישה כלפי חברת לוגייט בגין כל נזק, הפסד , תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירות. לוגייט לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק לרבות עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, ללקוח עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השרות. אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הינו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם לוגייט ללקוח על הסכום החודשי ששילם הלקוח ללוגייט בחודש הקודם לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה סבירה בהתחשב באופי השרות
 
כל הפרה של סעיף ו/או סעיפים מהסכם זה מהווה הפרה חמורה של ההסכם ותגרור סגירת החשבון מיידית וללא הודעה מוקדמת
 
הגדרות DNS
הגדרות דואר
הגדרות FTP
שאלות נפוצות
תנאי שימוש


תמיכה טכנית:
support@logate.co.il
 
בכל בעייה /שאלה , ניתן לפנות במייל למחלקת התמיכה של לוגייט בכתובת : support@logate.co.il
 
איחסון אתרים
אחסון אתרים
חבילות Reseller
השוואת חבילות
אחסון אתרים Linux
אחסון אתרים Windows
אודותינו
דף הבית
אודותינו
צור קשר
תנאי קבלת שירותים
דומיינים
רישום דומיין בעברית
רישום דומיינים
שרות ותמיכה
תמיכה טכנית
שאלות נפוצות
בניית אתרים
חנות וירטואלית
בניית אתרים
חנות וירטואלית לדוגמא
סחר אלקטרוני
מוצרים נוספים
דואר אלקטרוני
תעודות SSL
סטטיסטיקה לאתר
קידום אתרים
copyright © 2004 - 2018 Logate Technologies